Дата публікації: 04.03.2021

Просвітницько – профілактичний захід «Розвиток стресостійкості особистості»

4 березня 2021 року  провідні психологи Психологічної служби ХНУ провели просвітницько-профілактичний захід “Розвиток  стресостійкості особистості”

Студенти  розглянули  стресостійкість  як структурно-функціональну, динамічну, інтегративну властивість особистості, як результат трансактного процесу зіткнення індивіда зі стресогенним чинником, що уміщує процес саморегуляції, когнітивну репрезентацію, об’єктивну характеристику ситуації та вимоги до особистості.

Для  стресостійкості особистості  визначені такі основні якості: емоційна стійкість, середній рівень тривожності, агресивності, переважання позитивного емоційного фону настрою, інтернальний локус контролю, перевага ділової спрямованості особистості, помірно-оптимальна поведінкова активність.

Студенти отримали рекомендації  як саме запобігати стресовим ситуаціям.