Дата публікації: 27.05.2021

Просвітницько-профілактичний захід «як запобігти насиллю у сім’ї?»

    Провідні психологи психологічної служби провели просвітницько-профілактичний захід « Як запобігти насиллю у сім’ї ? ».

 

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров’ю.

Психологічне насильство у сім’ї – це насильство, пов’язане з тиском одного члена сім’ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному здоров’ю.

Прояви психологічного насильства:

 • ігнорування почуттів особи;
 • образа переконань, що мають цінність для особи, її віросповідання, національної, расової приналежності або походження; соціального статусу;
 • переслідування, залякування;
 • погрози вбити чи скалічити;
 • підбурювання до самогубства;
 • примус до протизаконних дій;
 • погрози відібрати дітей;
 • приниження особистості;
 • постійна критика та насмішки;
 • безпідставні звинувачення та формування почуття провини;
 • обмеження у самореалізації, навчанні, роботі;
 • обмеження у контактах із близькими та друзями, у виборі кола спілкування;
 • примушування спостерігати за насильством над іншими людьми чи тваринами, тощо.

 

Провідні психологи наголосили на тому, як саме  запобігти насиллю у сім’ї ?

Необхідно  проявляти турботу про задоволення  фізичних потреб та ставлення до членів  сім’ї  , що визначає їх любов до життя.

Виховання  потребує терпіння, самовіддачі та внутрішньої стабільності у сім’ї.

Студенти отримали інформацію про те , куди треба звертатися у разі насилля.

 

 

                                                                        Психологічна служба ХНУ