Дата публікації: 04.11.2020

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧУ: ЯК ДОПОМОГТИ ПЕРШОКУРСНИКУ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ

Специфіка процесу адаптації студентів у ВНЗ визначається різницею в методах навчання в середній та вищій школах. Проходить чимало часу, перш ніж студент пристосується до нових вимог навчання у ВНЗ. Як наслідок – істотні відмінності в результатах навчання однієї і тієї же людини у школі та ВНЗ. Звідси, як показує наш досвід, і низька успішність на першому курсі, особливо у першому модулі.  Крім того, слабка наступність між середньою і вищою школою, своєрідність методики та організації навчального процесу у ВНЗ, великий обсяг інформації, відсутність навичок самостійної роботи викликають велике  емоційне  напруження,  що  нерідко  призводить  до  розчарування  у  виборі  майбутньої  професії.

Виникає проблема організації навчальної діяльності першокурсників,    яка б забезпечила належною мірою їх адаптацію до специфічних умов вищої школи. Перший  рік  навчання  студента  в  будь-якому  ВНЗ  по  праву  вважається  найбільш  проблематичним.

Студенти,  які  вступили  на  перший  курс,  занурюється  у  світ  небезпечної  свободи,  особливо  це стосується  тих,  які  “із  під  батьківського  крила”  потрапляють  у  гуртожиток,  або  на  квартиру,  де  немає ніякого  контролю  ні  з  боку  батьків,  ні  з  боку  вчителів,  що  характерно  було  у  шкільному  навчальному процесі.  Вони  відчувають  себе  дорослими,  але  використання  отриманої  свободи  в  більшості  випадків відбувається  за  методом  “проб  та  помилок”.  Відсутність  досвіду  організації  побуту  самостійного  життя впливає  на  сприйнятті змісту  та  організації навчального  процесу  в ВНЗ.

Зміна  середовища,  новий розпорядок  роботи,  нові  вимоги  до  організації  діяльності,  безпосереднє  оточення  і  контакти  –  все  це об’єктивно впливає на настрій та працездатність. Труднощі очікують не тільки студентів, які опинились без нагляду  батьків,  а  й  першокурсників,  які  живуть  з  батьками.  Треба  згадати  ще  один  факт  –  відношення батьків  до  того,  що  їх  колишній  школяр  вже  є  студентом.  Психологічно  вони  вважають  його  дорослою людиною,  яка  відповідально  має  ставитись  до  навчання.

Успішна  адаптація  першокурсника  у  ВНЗ  є  запорукою  його  подальшого  розвитку  як  людини,  як   майбутнього фахівця.

Саме  на  викладачів,  які  працюють  на  початкових  курсах  навчання  у  ВНЗ  лягає  відповідальність  за вирішення проблеми адаптації студентів у стінах ВНЗ.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ:

 • Враховуйте труднощі адаптаційного періоду першокурсників.
 • Стежте за темпом пари – високий темп заважає багатьом студентам засвоювати матеріал.
 • Налагоджуйте емоційний контакт з групою.
 • Ніколи не використовуйте оцінку як засіб покарання студента. Оцінка досягнень повинна бути орієнтацією на успіх, сприяти розвитку мотивації до навчання, а не її зниження.
 • Помічайте позитивну динаміку в розвитку кожного окремого студента (не можна порівнювати «Олену з Богданом», можна – «Богдана вчорашнього і Богдана сьогоднішнього»).
 • Можна виражати свою незадоволеність окремими діями студента, але не студентом в цілому.
 • Розвивайте навички самоконтролю. Не бійтеся визнати свої помилки. Постійно аналізуйте всі плюси і мінуси в своїй роботі.
 • Урізноманітнюйте методику роботи в групах, в парах, індивідуально.
 • Не створюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок, виставляйте оцінки не формально, а з урахуванням індивіду особливостей і досягнень кожного студента.
 • Разом з оцінкою частіше використовуйте позитивні оцінні думки («молодець, хороша відповідь, впорався» і т. д.).
 • Не допускайте педагогічного маніпулювання.
 • Пояснюючи новий матеріал, не поспішайте, повторіть зайвий раз.
 • Спирайтеся в роботі зі студентами на їх реальні знання, уміння та навички.
 • Створюйте ситуації успіху на занятті, щоб студенти не боялися відповідати і повірили в себе та свої сили.
 • Говоріть батькам своїх студентів завжди найкращу правду, яку Ви знаєте про них.
 • Не забувайте: проявом педагогічного успіху є усмішка на обличчях студентів.
 • Основною метою  створення  умов  адаптації  є  визнання  самооцінки  особистості кожної людини, її права на розвиток і прояв індивідуальності. Виявлення труднощів, які виникають перед студентами на першому курсі у вищому навчальному закладі, і визначення шляхів їх подолання дозволить підвищити  активність  студентів  у  набутті  якісних  знань,  вмінь  та  навичок,    що  сприятиме  уникненню відрахування  студентів  на  першому  курсі.
 • Індивідуальний підхід до кожного – це основний принцип роботи викладачів та кураторів, які працюють зі студентами-першокурсниками. Викладачу потрібно знайти спільну мову з кожним студентом, поговорити відверто, дати пораду або рекомендації як до вивчення дисциплін так і організації їхнього дозвілля, розвинути об’єктивне оцінювання своїх знань і можливостей.

 

Психологічна служба ХНУ