Дата публікації: 12.11.2020

Розвиток комунікативних здібностей у студентів

Розвиток комунікативної  сфери  у студентів,  які  за  специфікою  своєї діяльності  постійно  взаємодіють  та  спілкуються  з  іншими  людьми  в навчальному процесі є  важливим аспектом.

Як свідчить практика, студенти не завжди мають достатній рівень розвитку комунікативних здібностей та практичних навичок соціальної  взаємодії.  А  це  в  свою  чергу  створює  труднощі  на  початкових етапах навчання та у майбутній професійній  діяльності,  призводить  до  негативного психологічного стану,  а  інколи  і  до розчарування  в  обраній  спеціальності.  Тому,  у  процесі професійної  підготовки  студентів надзвичайно  важливо  прагнути  розвинути  у  них як професійні  якості  (особливо комунікативність,  емпатійність,  чуйність  тощо)  так і практичні  навички  професійної  діяльності.

12.11.2020 р. відбувся просвітницько-професійний захід на тему: «Розвиток  комунікативних здібностей у студентів».

Студенти Хмельницького національного університету прослухавши міні-лекції щодо важливості формування комунікативних навичок як для навчального процесу, так і майбутньої професійної діяльності, мали можливість дослідити  сформований у них рівень комунікативності за допомогою тестових завдань.

 

Після проведеної групової діагностики студенти отримали рекомендації як розвинути комунікативні здібності за допомогою психологічних вправ.

                                                        

Психологічна служба ХНУ