Дата публікації: 18.12.2021

Просвітницько- профілактична лекція « Толерантне ставлення до людей з інвалідністю »

      Якщо кожен простягне руку допомоги «особливим дітям» ,

     можливості у людей  з обмеженими можливостями стануть безмежними.

        Саме під таким девізом , провідні психологи провели просвітницько- профілактичну лекцію для студентів на тему : «Толерантне ставлення до людей з інвалідністю». 

  Інвалід – особа, яка має порушення здоров’я зі стійкими розладами функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи дефектами, що призводять до обмеженої життєдіяльності та викликають необхідність її соціального захисту.  Інвалідність   –   це   обмеження   в   можливостях,   обумовлених   фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та іншими бар’єрами, які не дозволяють людині бути інтегрованою в суспільство і брати участь в житті сім’ї та держави на тих же умовах, як і інші члени суспільства. Існує багато класифікацій відхилень в здоров’ї та розвитку.

Особливу увагу звернули на людей з РАС, особливо на те, якого ставлення  потребує ця категорія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічна служба ХНУ